Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υ.Π.ΕΝ. διοργανώνει τριήμερο συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη», στην Αθήνα, στις 27-29 Νοεμβρίου 2023

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Υ.Π.ΕΝ.» και εντάσσεται στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του Υπουργείου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Κεντρικός στόχος του Συνεδρίου είναι η συμβολή στην προώθηση των προοπτικών της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις εργασίες του Συνεδρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές του χώρου και να συμβάλλουν στην ανταλλαγή απόψεων για θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αειφορία και την προστασία του κλίματος. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου στηρίζεται στην ανάπτυξη θεματικών οι οποίες συμβάλλουν στον στόχο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας και της αειφορίας. Αναφερόμαστε στην ανάπτυξη που οφείλει να σέβεται τους φυσικούς πόρους, την πλούσια βιοποικιλότητα και τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στην ενεργειακή μετάβαση με δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την παράλληλη προστασία των καταναλωτών. Στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ακολουθώντας πάντα τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Στην αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων και πληροφοριών και τη διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία. 

Στο τριήμερο Συνέδριο πρόκειται να συμμετάσχουν ως ομιλητές/ομιλήτριες επιστήμονες διεθνούς κύρους, εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες και ειδικοί στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης καθώς επίσης ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα, της Πολιτείας και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων.